Nieuwe campagne: ‘Geen schoolreisje naar het Dolfinarium’

Organiseer geen schoolreisje naar het Dolfinarium! Dat is de inzet van de nieuwe campagne van een aantal samenwerkende dierenorganisaties, waaronder Bite Back. Directies van basisscholen in heel Nederland worden benaderd met het verzoek om geen schoolreisje naar het Dolfinarium te organiseren. Gelijktijdig begint een campagne op sociale media. De organisaties starten deze actie, omdat experts aangeven dat dolfijnen niet gedijen in dolfinaria. Woordvoerder Dos Winkel: “Dolfijnen zijn intelligente, zelfbewuste dieren die in complexe sociale groepen leven en jagen. Ze leggen dagelijks vele tientallen kilometers af en kunnen tot grote diepte duiken. De kleine baden waarin ze in het Dolfinarium worden gehouden, vormen slechts een fractie van de natuurlijke habitat en maken het onmogelijk om natuurlijk gedrag te vertonen.” 6000 schooldirecties hebben de oproep van de dierenorganisaties ontvangen. Met behulp van sociale media betrekken wij ouders en leerlingen ook bij deze actie. Daarmee kunnen ouders en kinderen deze actie onder de aandacht brengen bij leerkrachten, ouderraden en medeleerlingen. Woordvoerder: “Wij willen dat kinderen leren dat dolfijnen vrij horen te leven in een natuurlijke omgeving in plaats van op commando circustrucs uit te voeren voor publiek. Circussen met wilde dieren zijn verboden, maar in het watercircus dat Dolfinarium heet, wordt nog altijd….

Het bericht Nieuwe campagne: ‘Geen schoolreisje naar het Dolfinarium’ verscheen eerst op Bite Back.

Actie voor nocturnevoorstelling dolfinarium Brugge

Brugge, 30/12/2017 – Zaterdagavond hielden 55 activisten van Bite Back een vreedzame actie voor de poorten van het Boudewijn Seapark in Brugge. Om aan te tonen dat het in het verleden al vaker mis is gegaan in het Boudewijn Seapark werden 23 kruisjes vastgehouden, telkens één kruis met de naam van iedere dolfijn die tot nog toe stierf in het dolfinarium, als slachtoffer van de amusementsindustrie. Dieren zijn geen gebruiksvoorwerpen, maar levende wezens, die niet dienen tot (leed)vermaak van de mens. Het is niet omdat sommige vormen van vermaak met dieren maatschappelijk aanvaard worden, dat het ethisch aanvaardbaar is om hen daarvoor te gebruiken. De belangen van dieren worden bij dit soort van vermaak vrijwel altijd ondergeschikt geacht aan die van de mens. Dieren in de amusementssector krijgen te kampen met ernstige problemen, zowel fysiek als mentaal. Elk bezoek aan het dolfinarium houdt deze uitbuiting in stand. We willen het mogelijke publiek hierover informeren. We zijn dan ook blij dat we regelmatig reacties krijgen van bezoekers zoals deze mevrouw afgelopen actie: ‘Wij hebben deze geweldige actie gezien deze avond. Wij waren naar de indoor speelstad geweest en zagen ze bij het naar buiten rijden. Nooit bij stilgestaan maar wij gaan….

Het bericht Actie voor nocturnevoorstelling dolfinarium Brugge verscheen eerst op Bite Back.

‘Ook directeur vindt shows in Dolfinarium niet meer kunnen’

Dinsdag 22 augustus – ‘Not done’. Zo karakteriseerde Bert van der Hoef, directeur van het Dolfinarium, het vorig jaar juli nog in een interview. Hij vond het té intensief ingrijpen op het welzijn en natuurlijk gedrag van de dieren; dolfijnen die mensen door het water moeten slepen. ‘Op’ de dieren staan, was hij ook stellig over: “Dat doen we niet meer”. Wie verwachtte dat dit realiteit werd, komt een jaar na dato van een koud watercircus thuis. Een bevestiging voor dierenorganisaties dat het welzijn van dieren in het Dolfinarium geenszins voorop staat. Zij roepen de Nederlandse politiek dan ook op naar Frans voorbeeld een fokverbod op dolfijnen in te stellen. Foto’s genomen in juli 2017 tonen duidelijk aan dat de shows nog altijd elementen bevatten die de beweringen van de directeur tegenspreken. Trainers staan op de ruggen en neuzen van dolfijnen. Ook voorttrekken, slepen en laten lanceren door de dieren zijn gebruikelijke ‘interacties’. Dat zelfs de directeur van het Dolfinarium erkent hoezeer zij daarmee de dieren in hun welzijn aantasten ten spijt. Woordvoerder Alex Romijn: “We zien vaker dat het Dolfinarium een loopje neemt met de waarheid. In interviews aangeven dat bepaalde dingen niet meer kunnen, maar ondertussen anders handelen…..

Het bericht ‘Ook directeur vindt shows in Dolfinarium niet meer kunnen’ verscheen eerst op Bite Back.

Empty The Tanks 2017

In het kader van de vijfde wereldwijde campagne Empty The Tanks 2017 voor de sluiting van alle dolfinaria, die gelijktijdig op meer dan 60 locaties in 20 landen plaats vond, voerde Bite Back op zaterdag 13 mei een performance uit op de Grote Markt in Brugge en trok daarna in een optocht naar het dolfinarium om er aan de ingang van het Boudewijn Seapark actie te voeren. In het historische centrum van Brugge stonden een zeventigtal vrijwilligers met actieborden met een duidelijke boodschap tegen zeezoogdieren in gevangenschap in een grote cirkel symbolisch stil bij het dierenleed dat gepaard gaat met dolfinaria en bij de 8 dolfijnen die nog steeds gevangen zitten in het Brugse watercircus. De vrijwilligers hielden ook 23 kruisjes vast, één kruis voor iedere dolfijn die tot nog toe stierf in het dolfinarium, als slachtoffer van de amusementsindustrie. Het laatste te betreuren slachtoffer was de in het wild geboren Beachie, die vorig jaar in februari stierf. Hij was de vader van de 2 laatst geboren kalfjes Moana en Ori. Na de performance hielden we een optocht naar het dolfinarium waar we een menselijke ketting vormden rond het dolfinarium en actie voerden voor de poort van het Boudewijn Seapark. Onze….

Het bericht Empty The Tanks 2017 verscheen eerst op Bite Back.

Maandelijkse actie Dolfinarium Harderwijk

Harderwijk, 25 maart 2017 – Op zaterdag 25 maart hielden we bij het Dolfinarium Harderwijk opnieuw een positieve (flyer)actie. Deze maandelijkse acties doen we, omdat ijveren […]

Het bericht Maandelijkse actie Dolfinarium Harderwijk verscheen eerst op Bite Back.